21 Cdo 2220/2014
Datum rozhodnutí: 26.02.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.
21 Cdo 2220/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Doležílkem v právní věci žalobce R. O. , proti žalovanému Explosia a.s. se sídlem v Pardubicích Semtíně č. 107, IČO 25291581, zastoupenému JUDr. Radovanem Bernardem, advokátem se sídlem v Praze 1 Novém Městě, 28. října č. 767/12, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 8 C 22/2012, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 18. září 2013 č. j. 18 Co 136/2013-220, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 18. 9. 2013 č. j. 18 Co 136/2013-220 podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. zastavil, neboť dovolání bylo vzato zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. února 2015
JUDr. Jiří Doležílek předseda senátu