21 Cdo 2217/2015
Datum rozhodnutí: 16.09.2015
Dotčené předpisy: § 243f odst. 3 o. s. ř., § 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb.21 Cdo 2217/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou v konkursní věci úpadce J. K. , IČO 12583618, o žalobě pro zmatečnost podané úpadcem proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 10. 2008, č. j. 2 Ko 155/2008-4216, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 1 Cm 3/2009, o dovolání úpadce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. srpna 2013, č. j. 4 Co 47/2013-152, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Úpadce nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Úpadce podal blanketní dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. srpna 2013, č. j. 4 Co 47/2013-152.

Podáním dovolání vznikla dovolateli povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků 2.000,- Kč.

U dovolatele nejsou splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř., neboť jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva.

Dovolatel však dosud nezaplatil soudní poplatek z dovolání ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Nejvyššího soudu České republiky ze dne 15. 6. 2015, č. j. 21 Co 2217/2015-190.

Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání úpadce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. srpna 2013, č. j. 4 Co 47/2013-152, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 16. září 2015 JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu