21 Cdo 2203/2014
Datum rozhodnutí: 23.07.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř. ve znění do 31.12.201321 Cdo 2203/2014

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Jiřího Doležílka v exekuční věci oprávněné Joker, spol. s r.o. se sídlem v Uherském Hradišti, Masarykovo náměstí č. 35, IČO 45476365, zastoupené JUDr. Jiřím Půčkem, advokátem se sídlem v Uherském Hradišti, Na Splávku č. 1182, proti povinným 1) ZEGAL, spol. s r.o. - v likvidaci se sídlem ve Zlíně, náměstí Tomáše Garrigua Masaryka č. 2433, IČO 60749181, a 2) Ing. Š. Ch. , zastoupenému obecným zmocněncem J. P., o 112.772,40 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 13 EXE 2093/2010, o dovolání druhého povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně pobočky ve Zlíně ze dne 23. května 2013, č. j. 58 Co 133/2013-104, takto:

Dovolání druhého povinného se odmítá .

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání druhého povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně pobočka ve Zlíně ze dne 23. 5. 2013, č. j. 58 Co 133/2013-104, jímž bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu ve Zlíně ze dne 16. 1. 2013, č. j. 13 EXE 2093/2010-74, kterým soud odmítl odvolání povinného ze dne 20. 12. 2011 podané osobně k soudu dne 21. 12. 2011", podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť není přípustné, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, proti němuž je přípustná žaloba pro zmatečnost [§ 238 odst. 1 písm. f) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony)], aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 23. července 2014 JUDr. Mojmír Putna předseda senátu