21 Cdo 220/2003
Datum rozhodnutí: 10.06.2003
Dotčené předpisy: § 243c odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

21 Cdo 220/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce Ing. J. B., zastoupeného advokátem, proti žalovanému G. C., a. s., za účasti ČP, a. s., jako vedlejšího účastníka na straně žalovaného, vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 11 C 48/96, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14. května 2002 č.j. 11 Co 599/2001-67, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14.5.2002 č.j. 11 Co 599/2001-67, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Teplicích ze dne 27.4.2001 č.j. 11 C 48/96-52 ve věci samé, není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o.s.ř. a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř., neboť napadený rozsudek odvolacího soudu nemá po právní stránce - s ohledem na to, že v dovolání byl uplatněn, jak vyplývá z jeho obsahu, dovolací důvod podle ustanovení § 241a odst. 3 o.s.ř. (dovolatel vytýká, že nebyl úplně a správně zjištěn skutkový stav a polemizuje s hodnocením důkazů a se skutkovými zjištěními, z nichž odvolací soud vychází) - zásadní význam (§ 237 odst. 3 o.s.ř.). Usnesení o odmítnutí tohoto dovolání proto není odůvodněno (§ 243c odst. 2 o.s.ř.).Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. června 2003

JUDr. Zdeněk N o v o t n ý, v. r.

předseda senátu