21 Cdo 2189/2013
Datum rozhodnutí: 11.09.2013
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 2189/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobkyně H. H. , zastoupené JUDr. Pavlem Tetenkou, advokátem se sídlem v Týně nad Vltavou, Solní č. 16, o neplatnost dražby, vedené u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 15 Nc 1380/2012, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 22. února 2013 č.j. 18 Co 100/2013-41, takto:

Dovolání žalobkyně se odmítá .

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):


Dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 22.2.2013 č.j. 18 Co 100/2013-41, jímž bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Klatovech ze dne 29.1.2013 č.j. 15 Nc 1380/2012-34 o nepřiznání osvobození od soudních poplatků žalobkyni a o zamítnutí žádosti žalobkyně o přidělení zástupce z řad advokátů, není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť ze strany žalobkyně se jedná o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva; rozhodnutí odvolacího soudu je tedy v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobkyně podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Protože tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 11. září 2013

JUDr. Ljubomír Drápal
předseda senátu