21 Cdo 2166/2013
Datum rozhodnutí: 17.09.2013
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 věta první o. s. ř., § 241a odst. 2 o. s. ř.21 Cdo 2166/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Mojmírem Putnou v právní věci žalobkyně Československé obchodní banky, a. s. se sídlem v Praze 5, Radlická č. 333/150, IČO 00001350, proti žalovanému D. U. , zastoupenému Mgr. Lukášem Trefilem, advokátem se sídlem ve Svitavách, Soudní č. 1, o určení neúčinnosti kupní smlouvy, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí pod sp. zn. 12 C 116/2010, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12. února 2013, č. j. 19 Co 630/2012-165, takto:


I. Dovolání žalovaného se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12. 2. 2013, č. j. 19 Co 630/2012-165, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.), a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. září 2013


JUDr. Mojmír Putna
předseda senátu