21 Cdo 2164/2014
Datum rozhodnutí: 20.08.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 věta první o. s. ř.21 Cdo 2164/2014
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Mojmírem Putnou v právní věci žalobce MUDr. P. B. , zastoupeného JUDr. Dominikem Brůhou, Ph. D., advokátem se sídlem v Praze 3, Koněvova č. 1107/54, proti žalovanému NH Hospital a. s. se sídlem v Praze 5 - Stodůlkách, Okruhová č. 1135/44, IČO 27872963, zastoupenému Mgr. Martinem Rottou, advokátem se sídlem v Praze 1, Maiselova č. 38/15, o neplatnost rozvázání pracovního poměru dohodou, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 25 C 360/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. prosince 2013, č. j. 23 Co 396/2013-132, takto:
I. Dovolání žalobce se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. 12. 2013, č. j. 23 Co 396/2013-132, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (podstatou dovolacích námitek je nesouhlas odvolatele s tím, ke kterým důkazům odvolací soud přihlížel a jak provedené důkazy hodnotil), a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 20. srpna 2014 JUDr. Mojmír Putna předseda senátu