21 Cdo 2164/2013
Datum rozhodnutí: 18.09.2013
Dotčené předpisy: § 241a odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 243c odst. 1 věta první o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 2164/2013

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Novotným v právní věci žalobce P. P. , zastoupeného JUDr. Pavlem Kolínským, advokátem se sídlem v České Lípě, Arbesova č. 409/6, proti žalované MONATOUR a.s. se sídlem v Kolíně I, Na Hradbách č. 127, IČO 24755087, zastoupené JUDr. Klárou Alžbětou Samkovou, Ph.D., advokátkou se sídlem v Praze 2, Španělská č. 742/6, o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru, vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 7 C 10/2012, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 19. ledna 2013 č.j. 23 Co 35/2013-115, takto: I. Dovolání žalované se odmítá.
II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.388,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Pavla Kolínského, advokáta se sídlem v České Lípě, Arbesova č. 409. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 19.2.2013 č. j. 23 Co 35/2013-115 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř., a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 18. září 2013

JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu