21 Cdo 2148/2013
Datum rozhodnutí: 16.06.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 písm. věty druhé) o. s. ř. ve znění do 31.12.201321 Cdo 2148/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Romanem Fialou ve věci dědictví po T. P. , zemřelém dne 29. srpna 2011, za účasti 1) A. P., 2) GE Money Bank, a.s. , se sídlem v Praze 4, Vyskočilova č. 1422/1a, IČO 25672720, zastoupené JUDr. Marií Cilínkovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Bolzanova č. 1615/1, 3) Pernix Consult s.r.o. se sídlem v Olomouci, Pavelčákova č. 441/14, IČO 25878972, zastoupené Mgr. Jiřím Zbořilem, advokátem se sídlem v Olomouci, Horní náměstí č. 365/7, 4) České průmyslové zdravotní pojišťovny se sídlem v Ostravě, Jeremenkova č. 11, IČO 47672234, 5) České republiky Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj , územního pracoviště v Třinci se sídlem v Třinci, Náměstí Svobody č. 1141, IČO 72080043, 6) Městského úřadu Třinec se sídlem v Třinci, Jablunkovská č. 160, IČO 297313, a 7) Mgr. Ing. Radima Opletala , soudního exekutora, Exekutorský úřad Olomouc se sídlem v Olomouci, Pavelčákova č. 14, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 47 D 861/2011, o dovolání soudního exekutora Mgr. Ing. Radima Opletala proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. února 2013, č. j. 10 Co 396/2012-240, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání soudního exekutora Mgr. Ing. Radima Opletala proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28.2.2013, č.j. 10 Co 396/2012-240, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o.s.ř. zastavil, neboť dovolání bylo vzato v celém rozsahu zpět.

Protože tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 část věty před středníkem o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 16. června 2014 JUDr. Roman Fiala předseda senátu