21 Cdo 2145/2015
Datum rozhodnutí: 14.01.2016
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.21 Cdo 2145/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Ljubomírem Drápalem v právní věci žalobce K. F. , zastoupeného Mgr. Lucií Slavíkovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Klimentská č. 1207/10, proti žalovanému K. F. , zastoupenému JUDr. Tomášem Karlíkem, advokátem se sídlem v Táboře, Převrátilská č. 330/15, o zrušení usnesení o schválení smíru, vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 7 C 132/2010, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočky v Táboře ze dne 11. září 2014 č.j. 15 Co 355/2011-414, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočky v Táboře ze dne 11.9.2014 č. j. 15 Co 355/2011-414 podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o.s.ř. zastavil, neboť bylo dovolání vzato zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 14. ledna 2016 JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu