21 Cdo 2136/2014
Datum rozhodnutí: 29.07.2014
Dotčené předpisy: § 241a odst. 6 o. s. ř., § 9 odst. 7 předpisu č. 549/1991Sb., § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 241a odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 241a odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 2136/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou ve věci žalobkyně D. M. , zastoupené Mgr. Petrem Knapem, advokátem se sídlem v Hustopečích, Mrštíkova č. 15, proti žalované SLUG a.s. , se sídlem v Mariánských Horách, Novinářská č. 1113/3, zastoupené Mgr. Bc. Přemyslem Hradečným, advokátem se sídlem v Praze 2-Vinohradech, Bělehradská č. 572/63, o vyloučení věcí z exekuce, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 11 C 658/2009, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. prosince 2013, č. j. 14 Co 604/2013 - 141, takto:
I. Dovolání žalobkyně se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.): Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobkyně proti výroku I. usnesení (nesprávně uvedeno rozsudku ) Krajského soudu v Brně ze dne 12. prosince 2013, č. j. 14 Co 604/2013 - 41, jímž byl potvrzen výrok I. usnesení Okresního soudu v Břeclavi ze dne 17. 4. 2013, č. j. 11 C 658/2009 - 134 (kterým bylo odvolací řízení zastaveno pro nezaplacení soudního poplatku z odvolání) podané z důvodu uvedeného v § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. , podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť jednak neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.), jednak vymezení dovolacího důvodu způsobem uvedeným v ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř., a v dovolacím řízení nelze pro tyto nedostatky pokračovat.

Námitka dovolatelky, že soudní poplatek z odvolání ve výši 5.000,- Kč uhradila ke dni podání dovolání, představuje nepřípustnou novotu (§ 241a odst. 6 o. s. ř.), jíž by se dovolací soud nemohl zabývat ani v případě, že by předpoklady přípustnosti byly v dovolání řádně vymezeny, když poplatek byl zaplacen až po uplynutí odvolací lhůty (srov. § 9 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. července 2014
JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu