21 Cdo 2132/2013
Datum rozhodnutí: 18.09.2013
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 243c odst. 1 věta první o. s. ř., § 42a odst. 2 obč. zák.21 Cdo 2132/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Ljubomíra Drápala v právní věci žalobce JUDr. J. V. , zastoupeného JUDr. Ladislavem Košťálem, advokátem se sídlem Zbečno, Na Riviéře č. 123, proti žalované L. S. , zastoupené JUDr. Zuzanou Žežulkovou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Belgická č. 32, o neúčinnost darovacích smluv, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 8 C 337/2011, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. ledna 2013, č. j. 15 Co 464/2012-144, ve znění usnesení ze dne 22. ledna 2013, č. j. 15 Co 464/2012-147, takto:

I. Dovolání žalované se odmítá. II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.388,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Ladislava Košťála, advokáta se sídlem Zbečno, Na Riviéře č. 123.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. ledna 2013, č. j. 15 Co 464/2012-144, ve znění usnesení ze dne 22. ledna 2013, č. j. 15 Co 464/2012-147, není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je (co do závěru, že žalovaná - v postavení osoby blízké dlužníku - se odpůrčí žalobě ubrání, jen prokáže-li, že dlužníkův úmysl zkrátit věřitele při náležité pečlivosti nemohla poznat) v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (k otázce vynaložení náležité pečlivosti osoby dlužníku blízké za účelem rozpoznání úmyslu dlužníka zkrátit věřitele ve smyslu ustanovení § 42a odst. 2 občanského zákoníku srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 5. 2001, sp. zn. 21 Cdo 1912/2000, který byl uveřejněn pod č. 35 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2002) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalované podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. září 2013

JUDr. Mojmír Putna
předseda senátu