21 Cdo 2111/2009
Datum rozhodnutí: 24.02.2010
Dotčené předpisy: § 104 odst. 1 o. s. ř.
21 Cdo 2111/2009


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného ve věci dědictví po R. F., zemřelé dne 25. prosince 2006, za účasti 1) J. F ., 2) J. N ., 3) I. M ., o návrhu J. F. na vyloučení notářky JUDr. Lenky Leszay, PhD., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 32 D 151/2007, o dovolání J. F. proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 27. května 2008, č.j. 32 D 151/2007-174, ve znění opravného usnesení ze dne 4. prosince 2008, č.j. 32 D 151/2007-189, takto:

I. Řízení o dovolání J. F. se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243c odst. 2 o.s.ř.):

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 27.5.2008, č.j. 32 D 151/2007-174, ve znění opravného usnesení ze dne 4.12.2008, č.j. 32 D 151/2007-189, rozhodl, že notářka JUDr. Lenka Leszay, PhD., není vyloučena z projednávání a rozhodování ve věci dědictví po R. F., zemřelé dne 25.12.2006.

Proti tomuto usnesení soudu prvního stupně podal J. F. dovolání.

Vzhledem k tomu, že funkční příslušnost soudu k projednání dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně není dána, Nejvyšší soud řízení o dovolání J. F. aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi podle ustanovení § 104 odst. 1 o.s.ř. zastavil (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4.9.2003, sp.zn. 29 Odo 265/2003, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 47, ročník 2006).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1, § 146 odst. 1 písm. a) o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. února 2010

JUDr. Roman Fiala, v. r.
předseda senátu