21 Cdo 2102/2015
Datum rozhodnutí: 02.07.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř., § 218 písm. b) o. s. ř.21 Cdo 2102/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Ljubomírem Drápalem v právní věci žalobce Mgr. O. N. , zastoupeného JUDr. Kateřinou Koberovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Panská č. 895/6, proti žalované Základní škole a Mateřské škole Chlum, příspěvkové organizaci se sídlem v Nalžovicích, Chlum č. 16, IČO 71000461, zastoupené JUDr. Jaroslavem Kolářem, advokátem se sídlem v Dobříši, 28. října č. 661, o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru, vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 8 C 136/2013, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 23. září 2014 č.j. 23 Co 322/2014-144, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá .
II. Žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení 2.800,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Jaroslava Koláře, advokáta se sídlem v Dobříši, 28. října č. 661.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 23.9.2014 č. j. 23 Co 322/2014-144 podle ustanovení § 243c odst. 3 věty první a § 218 písm. b) o.s.ř. odmítl, neboť není k podání dovolání oprávněn (subjektivně legitimován), protože napadeným rozhodnutím bylo dovolateli (jeho požadavku na určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru ze dne 5.8.2013) plně vyhověno a nevznikla mu rozhodnutím ve věci samé ani jiná újma, kterou by bylo možné odčinit zrušením nebo změnou rozsudku odvolacího soudu.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. července 2015
JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu