21 Cdo 2089/2011
Datum rozhodnutí: 25.10.2012
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
21 Cdo 2089/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobkyně JUDr. Jany Kudrnové, Ph.D. , advokátky se sídlem v Ostravě - Moravské Ostravě, Na Hradbách č. 3/119, jako insolvenční správkyně dlužníka CORADO OSTRAVA s.r.o. se sídlem v Ostravě - Muglinově, V Hruškovém sadu č. 863/17, IČO 26791129, proti žalovanému M. B. , zastoupenému Mgr. Danielem Siwym, advokátem se sídlem v Českém Těšíně, Hlavní třída č. 87/2, o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 85 C 132/2009, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. prosince 2010 č.j. 16 Co 274/2010-110, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243 odst. 2 o.s.ř.):
Dovolání, které podala proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 20.12.2010 č.j. 16 Co 274/2010-110, vzala žalobkyně podáním ze dne 21.8.2012 zcela zpět. Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o.s.ř., neboť žalobkyně s ohledem na výsledek řízení na náhradu svých nákladů nemá právo, a žalovanému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. října 2012
JUDr. Ljubomír Drápal, v. r. předseda senátu