21 Cdo 2087/2009
Datum rozhodnutí: 27.10.2010
Dotčené předpisy: § 229 odst. 1 písm. e) o. s. ř., § 229 odst. 1 písm. f) o. s. ř., § 229 odst. 4 o. s. ř.
21 Cdo 2087/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny ve věci péče o nezletilou T. V. a nezletilého J. V. , zastoupených Městskou částí Praha 6, se sídlem Praha 6, Čs. armády č. 23, dětí MUDr. J. V. , zastoupené JUDr. Ilonou Dorkovou, advokátkou se sídlem v Pardubicích, ul. 17. listopadu č. 237, a MUDr. J. V. , o úpravu výchovy a výživy, o žalobě pro zmatečnost podané MUDr. J. V. proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. května 2007, č. j. 64 Co 141, 142/2007-625, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 65 C 24/2007, o dovolání MUDr. J. V. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 27. února 2008, č. j. 11 Cmo 363/2007-113, takto:

I. Dovolání MUDr. J. V. se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Obvodní soud pro Prahu 6 rozsudkem ze dne 14.12.2006, č.j. 12 Nc 252/2001-605, rozhodl tak, že nezl. T. V. a nezl. J. V. se svěřují na dobu před a po rozvodu manželství rodičů do výchovy matce a otci uložil povinnost platit na výživu pro nezl. T. částku 3.500 Kč měsíčně a pro nezl. J. částku 3.500,- Kč měsíčně a rozhodl o styku otce s nezletilými.

Obvodní soud pro Prahu 6 usnesením ze dne 28.2.2007, č.j. 12 Nc 252/2001-618, odvolání matky proti rozsudku tohoto soudu ze dne 14.12.2006, č.j. 12 Nc 252/2001-605, odmítl pro opožděnost.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 14.5.2007, č.j. 64 Co 141, 142/2007-625, usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 28.2.2007, č.j. 12 Nc 252/2001-618, potvrdil.

Proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14.5.2007, č.j. 64 Co 141, 142/2007-625, podala MUDr. J. V. žalobu pro zmatečnost.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 21.9.2007, č.j. 65 C 24/2007-49, žalobu pro zmatečnost zamítl a rozhodl o nákladech řízení před soudem prvního stupně.

K odvolání MUDr. J. V. Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 27.2.2008, č.j. 11 Cmo 363/2007-113, toto usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Dovolání MUDr. J. V. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 27.2.2008, č.j. 11 Cmo 363/2007-113, není přípustné podle ustanovení § 238a odst. 1 písm. b/, § 238a odst. 2 a § 237 odst. 1 písm. b/ o.s.ř. a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 238a odst. 1 písm. b/, § 238a odst. 2 a § 237 odst. 1 písm. c/ o.s.ř.

Ve vztahu k námitce zmatečnosti ve smyslu ustanovení § 229 odst. 4 o.s.ř. je rozhodnutí odvolacího soudu v souladu s ustálenou judikaturou soudů (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 9.3.2006, sp. zn. 21 Cdo 972/2005, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 25, roč. 2007; usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 15.2.2007, sp. zn. 21 Cdo 1269/2006, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 94, ročník 2007).

Rovněž ve vztahu k posouzení otázky včasnosti uplatnění námitky zmatečnosti ve smyslu ustanovení § 229 odst. 1 písm. f) o.s.ř. je rozhodnutí odvolacího soudu v souladu s ustálenou judikaturou soudů (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26.3.2008, sp.zn. 21 Cdo 1107/2007, publikované v časopise Soudní judikatura pod č. 129, ročník 2008).


Také ve vztahu k námitce zmatečnosti ve smyslu ustanovení § 229 odst. 1 písm e) o.s.ř. je rozhodnutí odvolacího soudu v souladu s ustálenou judikaturou soudů (srov. např. rozhodnutí Ústavního soudu ČR ze dne 3.7.2001, sp.zn. II. ÚS 105/2001, uveřejněné ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu ČR pod č. 98/2001, svazek 23).

Napadené usnesení odvolacího soudu tak z hlediska uplatněných dovolacích důvodů nemá po právní stránce zásadní význam (§ 238a odst. 1 písm. b/, § 238a odst. 2 a § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř.).

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání MUDr. J. V. podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl.

Dovolání MUDr. J. V. není přípustné ani v části směřující proti nákladovému výroku usnesení odvolacího soudu (k tomu srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.1.2002, sp. zn. 29 Odo 874/2001, publikované v časopise Soudní judikatura pod č. 88, ročník 2002 a uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4, ročník 2003).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. října 2010
JUDr. Roman Fiala, v. r.
předseda senátu