21 Cdo 2086/2003
Datum rozhodnutí: 09.03.2004
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb., § 218 odst. 5 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
21 Cdo 2086/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce Ing. E. P., zastoupeného advokátem, proti žalované Š. B., zastoupené advokátem, o zdržení se účasti na podnikání a výkonu činnosti v pracovním poměru a o 159.711,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 33 C 106/2002, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 19. června 2003 č.j. 19 Co 1093/2003-100, ve znění opravného usnesení ze dne 30. června 2003 č.j. 19 Co 1093/2003-106, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í

Dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 19.6.2003 č.j. 19 Co 1093/2003-100 (ve znění opravného usnesení ze dne 30.6.2003 č.j. 19 Co 1093/2003-106), kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 18.3.2003 č.j. 33 C 106/2002-84 ve věci samé, není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o.s.ř. a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř., neboť napadený rozsudek odvolacího soudu nemá po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 3 o.s.ř.) - odvolací soud vyřešil otázku platnosti ujednání účastníků o tzv. konkurenční doložce ze dne 1.3.1998 v souladu s ustálenou judikaturou (srov. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11.4.2002 sp. zn. 21 Cdo 1276/2001, uveřejněný v časopise Soudní judikatura č. 7, roč. 2002, pod poř. č. 132).

Z uvedeného vyplývá, že dovolání žalobce směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný. Nejvyšší soud proto dovolání žalobce aniž by se mohl věcí dále zabývat - podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť žalobce, který z procesního hlediska zavinil, že dovolání bylo odmítnuto, na náhradu nákladů řízení nemá právo a žalobci v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. března 2004

JUDr. Zdeněk Novotný

předseda senátu