21 Cdo 2085/2014
Datum rozhodnutí: 25.08.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.2013, § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 2085/2014

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Mojmíra Putny a JUDr. Zdeňka Novotného ve věci žalobce R . M. , zastoupeného JUDr. Janou Teplou, advokátkou se sídlem v Kolíně, Zahradní č. 46, proti žalované Czech Coal Services a.s. se sídlem v Mostě, V. Řezáče č. 314, IČO 27261824, zastoupené JUDr. Petrem Voříškem, Ph.D., LL.M., advokátem se sídlem v Praze, Přístavní č. 321/14, o žalobě na obnovu řízení a žalobě pro zmatečnost, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 61 Cm 59/2008, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 26. července 2013, č. j. 4 Co 32/2013 - 179, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti výrokům I. a II. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 26. července 2013, č. j. 4 Co 32/2013 - 179, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť není přípustné, protože směřuje proti výrokům usnesení odvolacího soudu, z nichž každým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč [§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.].

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 25. srpna 2014

JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu