21 Cdo 2084/2014
Datum rozhodnutí: 08.07.2014
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 věta o. s. ř., § 243c odst. 1 věta první o. s. ř.21 Cdo 2084/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Novotným v právní věci žalobce A. Z. , zastoupeného JUDr. Petrem Kučerákem, advokátem se sídlem v Brně, Štefánikova č. 131/61, proti žalované FANER SPEDITION s.r.o. , se sídlem v Křelově, Lipové náměstí č. 383/9a, IČO 277 72 217, zastoupené Mgr. Markem Gocmanem, advokátem se sídlem v Ostravě - Mariánských Horách, 28. října č. 438/219, o zaplacení částky 49.110,- Kč s příslušenstvím a o vzájemném návrhu žalované o zaplacení částky 15.648,31 EUR, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 16 C 241/2011, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. října 2013 č. j. 16 Co 252/2012-175, takto:

I. Dovolání žalované se odmítá .
II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 11.495,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Petra Kučeráka, advokáta se sídlem v Brně, Štefánikova č. 131/61.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 8.10.2013 č.j. 16 Co 252/2012-175 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř. (dovolatelka zpochybňuje pouze skutková zjištění, na nichž odvolací soud založil svůj závěr o tom, že žalobce vznik škody nijak nezpůsobil, neboť nebylo prokázáno, že o jednání žalované věděl a že je toleroval), a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 8. července 2014
JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu