21 Cdo 2050/2009
Datum rozhodnutí: 17.06.2010
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2, věta třetí o. s. ř. ve znění do 30.06.2009, § 241 o. s. ř. ve znění do 30.06.2009, § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění do 30.06.2009
21 Cdo 2050/2009


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobce M. Ch., proti žalované České republice Ministerstvu práce a sociálních věcí se sídlem v Praze 2, Na Poříčním právu č. 376/1, o odškodnění pracovního úrazu, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 16 C 282/2004, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. ledna 2009, č. j. 16 Co 273/2008-814, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):
Řízení o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 1. 2009, č. j. 16 Co 273/2008-814, jímž byl rozsudek Okresního soudu v Olomouci ze dne 12. 6. 2008, č. j. 16 C 282/2004-595, ve výroku I. změněn, ve výroku II. potvrzen a rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na nákladů řízení před soudy obou stupňů, Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věty třetí zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád [ve znění do 30. 6. 2009 (dále jen o. s. ř. ), neboť dovoláním je napadeno usnesení odvolacího soudu, které bylo vydáno před 1. 7. 2009 (srov. Čl. II bod 12 zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů a další související zákony] zastavil, neboť dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení a přes řádně doručenou výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti ve stanovené lhůtě (ani dosud) nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o. s. ř. neodstranil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek řízení na náhradu svých nákladů nemá právo a žalované v dovolacím řízení žádné účelně vynaložené náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. června 2010
JUDr. Mojmír Putna, v. r.
předseda senátu