21 Cdo 2026/2015
Datum rozhodnutí: 06.08.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 věta první, § 241a odst. 1 a § 243c odst. 3 věta druhá o. s. ř.21 Cdo 2026/2015

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Mojmírem Putnou v právní věci žalobců a) M. B. , b) Ing. J. V. , c) Ing. J. S. , d) Ing. J. M. , e) Ing. M. K. , f) J. D. , g) Mgr. J. D. , a h) J. B. , všech zastoupených JUDr. Tomášem Markem, advokátem se sídlem v Jihlavě, Havlíčkova č. 1400/29, proti žalované České republice Vyšší policejní škole Ministerstva vnitra v Praze se sídlem v Praze 9, Pod Táborem č. 102/5, IČO 48135453, zastoupené JUDr. Dominikem Brůhou, advokátem se sídlem v Praze 3, Koněvova č. 1107/54, o určení neplatnosti výpovědí z pracovního poměru, vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 12 C 1/2013, o dovolání žalobců a), b), c), d), e), f), g), h), proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 24. dubna 2014, č. j. 49 Co 300/2013-120, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce a) se zastavuje .
II. Dovolání žalobců b), c), d), e), g) a h) se odmítají.
II. Žalobci a), b), c), d), e), g) a h) jsou povinni zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení každý 3.388,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Dominika Brůhy, advokáta se sídlem v Praze 3, Koněvova č. 1107/54.
S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobců b), c), d), e), g) a h) proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 24. 4. 2014, č. j. 49 Co 300/2013-120, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. [žalobci b), c), d), e), g) a h) zpochybňují skutková zjištění, z nichž rozsudek odvolacího soudu vychází, nesouhlasí s tím, ke kterým důkazům odvolací soud přihlížel a jak provedené důkazy hodnotil, předestírají vlastní skutkové závěry, na nichž pak budují své vlastní a od odvolacího soudu odlišné právní posouzení věci], a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Nejvyšší soud České republiky současně zastavil řízení o dovolání žalobce a) proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 24. 4. 2014, č. j. 49 Co 300/2013-120, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř., neboť dovolání bylo vzato žalobcem a) zpět.

Řízení o dovolání žalobkyně f) proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 24. 4. 2014, č. j. 49 Co 300/2013-120, bylo usnesením Okresního soudem v Jihlavě ze dne 5. 3. 2015, č. j. 12 C 1/2013-191, z důvodu nezaplacení soudního poplatku z dovolání zastaveno.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 6. srpna 2015

JUDr. Mojmír P u t n a
předseda senátu