21 Cdo 202/2014
Datum rozhodnutí: 21.05.2014
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 268 odst. 1 písm. e) o. s. ř.21 Cdo 202/2014

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Mojmíra Putny v exekuční věci oprávněné SLAVIA CAPITAL Group, a.s. se sídlem v Bratislavě, Mostová č. 2, IČO 31403387, zastoupené JUDr. Janem Rudolfem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Příkopě č. 583/15, proti povinnému J. Č. , zastoupenému Mgr. Monikou Ipserovou, advokátkou se sídlem v Pardubicích, Sladkovského č. 505, pro 1.828.448,79 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 39 EXE 19084/2010, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. srpna 2013 č. j. 18 Co 401/2013-97, takto:

Dovolání povinného se odmítá.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 8. 2013, č. j. 18 Co 401/2013-97 není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu [k otázce postupu při návrhu povinného na zastavení exekuce podle ustanovení § 268 odst. 1 písm. e) o. s. ř. srov. například odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2012 sp. zn. 20 Cdo 3118/2010, ve vztahu k zastavení exekuce podle ustanovení § 268 odst. 1 písm. e) o. s. ř. prováděné srážkou ze mzdy povinného srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 3. 2012 sp. zn. 20 Cdo 1711/2010] a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak [a to ani z důvodu, že exekučnímu řízení předcházel konkurz prohlášený na majetek povinného - k tomuto srov. například odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 9. 2010 sp. zn. 20 Cdo 1377/2009 nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 4. 2011 sp. zn. 20 Cdo 1378/2009]. Nejvyšší soud České republiky proto dovolání povinného podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. exekučního řádu).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. května 2014
JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu