21 Cdo 200/2017
Datum rozhodnutí: 29.03.2017
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014, § 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.201421 Cdo 200/2017


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Doležílkem v právní věci žalobce Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem v Praze 8, Pobřežní č. 665/21, IČO 47116617, proti žalovanému D. M. , o 460 Kč, o žalobě pro zmatečnost a o žalobě na obnovu řízení podaných žalovaným proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 21. dubna 2016 č. j. 39 C 146/2015-97, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 39 C 146/2015, o dovolání žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. listopadu 2016 č. j. 29 Co 418/2016-134, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalovaný, který je fyzickou osobou, nebyl při podání dovolání proti usnesení odvolacího soudu zastoupen advokátem, dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno (a ani tvrzeno), že by žalovaný měl právnické vzdělání. Protože žalovaný ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 13. 12. 2016 č. j. 39 C 146/2015-141, které mu bylo doručeno 20. 12. 2016, neodstranil nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o. s. ř., ačkoliv byl o důsledcích své nečinnosti poučen, Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalovaného - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. března 2017
JUDr. Jiří Doležílek
předseda senátu