21 Cdo 1992/2002
Datum rozhodnutí: 09.04.2003
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. b) předpisu č. 99/1963Sb., § 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb., § 237 odst. 3 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 2 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
21 Cdo 1992/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce V. T., zastoupeného advokátem, proti žalovanému Z. a.s., o odškodnění pracovního úrazu, vedené u Okresního soudu v Písku pod sp. zn. 4 C 396/2001, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 1. února 2002 č.j. 7 Co 2519/2001-35, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 1.2.2002 č.j. 7 Co 2519/2001-35, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Písku ze dne 19.9.2001 č.j. 4 C 396/2001-23 ve věci samé, není přípustné podle ustanovení § 237 odst.1 písm.b) o.s.ř. a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst.1 písm.c) o.s.ř., neboť napadený rozsudek odvolacího soudu nemá po právní stránce - s ohledem na to, že odvolací soud v souladu s ustálenou judikaturou posoudil vztah mezi účastníky jako pracovněprávní a správně vyložil ustanovení § 195a zákoníku práce - zásadní význam (§ 237 odst.3 o.s.ř.). Usnesení o odmítnutí tohoto dovolání proto není odůvodněno (§ 243c odst.2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. dubna 2003

JUDr. Ljubomír Drápal, v. r.

předseda senátu