21 Cdo 1987/2015
Datum rozhodnutí: 11.08.2015
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 1987/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Mojmíra Putny a JUDr. Ljubomíra Drápala v právní věci žalobce CODAN AGENTURA spol. s r. o. se sídlem v Praze 1 Starém Městě, Provaznická č. 399/11, IČO 25108051, zastoupeného Mgr. Lenkou Konvalinovou, LL.M., advokátkou se sídlem v Praze 1 Starém Městě, Jáchymova č. 26/2, proti žalované PhDr. T. S., PhD., zastoupené JUDr. Lubošem Chalupou, advokátem se sídlem v Praze 8 - Karlíně, Křižíkova č. 159/56, o určení, že nemovitosti jsou zatíženy zástavním právem, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 11 C 58/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. prosince 2014 č. j. 16 Co 478/2014-138, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.
II. Žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení 5.300,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Luboše Chalupy, advokáta se sídlem v Praze 8 Karlíně, Křižíkova č. 159/56.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. 12. 2014 č. j. 16 Co 478/2014-138 není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (k otázce, kdy projednání věci brání překážka věci pravomocně rozhodnuté, srov. například odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2001 sp. zn. 20 Cdo 463/99, které bylo uveřejněno pod č. 60 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2001, rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2001 sp. zn. 20 Cdo 2481/99, uveřejněného pod č. 31 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2002, rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 5. 4. 2001 sp. zn. 21 Cdo 906/2000, který byl uveřejněn pod č. 113 v časopise Soudní judikatura, roč. 2001, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 12. 2006 sp. zn. 21 Cdo 2091/2005, které bylo uveřejněno pod č. 84 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2007) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobce podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 11. srpna 2015 JUDr. Jiří Doležílek předseda senátu