21 Cdo 1968/2014
Datum rozhodnutí: 12.11.2014
Dotčené předpisy: § 241a odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 243c odst. 1 písm. věta první) o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 1968/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Romanem Fialou v právní věci žalobce A. Ch. , zastoupeného JUDr. Miroslavem Koreckým, advokátem se sídlem v Praze 6, Glinkova č. 1659/14, proti žalované V. Ch. , zastoupené Mgr. Annou Suchomelovou, advokátkou se sídlem v Českých Budějovicích, Karla IV. č. 1, o určení dědického práva, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 28 C 340/2010, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. září 2013, č. j. 13 Co 243/2013-139, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. 9. 2013, č. j. 13 Co 243/2013-139, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (vznáší-li výhrady proti správnosti a úplnosti skutkových zjištění a postupu při dokazování a namítá-li vadu řízení, kterou spatřuje v tom, že výslech žalované a její dcery dožádaným soudem měl být proveden samosoudcem), a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 12. listopadu 2014


JUDr. Roman Fiala
předseda senátu