21 Cdo 1968/2011
Datum rozhodnutí: 27.06.2012
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
21 Cdo 1968/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Mojmíra Putny a JUDr. Jiřího Doležílka ve věci úschovy částky 142.426,- Kč pro příjemce 1. SčV, a.s. se sídlem Praze 10, Ke Kalbu č. 971, IČO 47549793 , za účasti složitele MASNA Příbram spol. s r. o. se sídlem v Příbrami, Jinecká č. 315, IČO 61675393, zastoupeného Mgr. Michalem Janíkem, advokátem se sídlem v Příbrami II, Dlouhá č. 141, o žádosti příjemce na vydání předmětu úschovy, vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 25 Sd 31/2008, o dovolání složitele proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 21. prosince 2010 č.j. 24 Co 488/2010-39, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243 odst. 2 o.s.ř.):

Dovolání, které podal proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 21.12.2010 č.j. 24 Co 488/2010-39, vzal složitel podáním ze dne 6.6.2011 zcela zpět. Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o.s.ř., neboť složitel s ohledem na výsledek řízení na náhradu svých nákladů nemá právo, a příjemci v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. června 2012

JUDr. Ljubomír Drápal, v. r.
předseda senátu