21 Cdo 1962/2014
Datum rozhodnutí: 03.10.2014
Dotčené předpisy: § 241a odst. 1 o. s. ř.21 Cdo 1962/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Romanem Fialou ve věci dědictví po M. H. , zemřelé dne 23. dubna 2011, za účasti 1) Ing. M. H. , zastoupeného JUDr. Vladimírem Linhartem, advokátem se sídlem v Lounech, Mírové nám. č. 48, 2) M. Š. , zastoupené Mgr. Markétou Humlovou, advokátkou se sídlem v Praze Jeseniova č. 1151/55, a 3) M. H. , zastoupeného JUDr. Ivanem Jordákem, advokátem se sídlem v Letohradě, V Aleji č. 742, vedené u Okresního soudu v Lounech pod sp. zn. 35 D 398/2011, o dovolání Ing. M. H. proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14. ledna 2014, č. j. 9 Co 721/2013-324, takto:

Dovolání Ing. M. H. se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání Ing. M. H. proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14. 1. 2014, č. j. 9 Co 721/2013-324, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř., a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. října 2014

JUDr. Roman Fiala předseda senátu