21 Cdo 1957/2013
Datum rozhodnutí: 26.08.2013
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 243c odst. 1 věta první o. s. ř.
21 Cdo 1957/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobkyně L. V. , proti žalovanému Peněžnímu družstvu BOHEMIA, družstvu se sídlem ve Šternberku, ČSA č. 16/24, IČO 28575563, zastoupenému Mgr. Petrem Maršálkem, advokátem se sídlem ve Vsetíně, Stará cesta č. 676, o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp.zn. 19 C 54/2011, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. února 2013 č.j. 16 Co 208/2012-153, takto:

I. Dovolání žalovaného se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 6.2.2013 č. j. 16 Co 208/2012-153 není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. například právní závěry uvedené v rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 6. 1995 sp. zn. 6 Cdo 53/94, který byl uveřejněn v časopise Práce a mzda č. 7-8 roč. 1996, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. 2. 2001 sp. zn. 21 Cdo 379/2000, anebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 1. 2000 sp. zn. 21 Cdo 1228/99 který byl uveřejněn pod č. 21 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2001) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalovaného podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 26. srpna 2013

JUDr. Zdeněk Novotný
předseda senátu