21 Cdo 1951/2014
Datum rozhodnutí: 28.05.2014
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 241 o. s. ř. ve znění do 31.12.201321 Cdo 1951/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné ČEZ Prodej, s.r.o. se sídlem v Praze 4, Duhová č. 1/425, IČO 27232433, zastoupené JUDr. Petrem Pečeným, advokátem se sídlem v Praze 1, Purkyňova č. 74/2, proti povinné Mgr. Z. V. , zastoupené T. V., pro 8.880,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chrudimi pod sp. zn. 23 EXE 217/2012, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočka v Pardubicích ze dne 29. července 2013, č. j. 18 Co 332/2013-72, takto:
I. Řízení o dovolání povinné se zastavuje . II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.): Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočka v Pardubicích ze dne 29. 7. 2013, č. j. 18 Co 332/2013-72, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatelka nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje. Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 28. května 2014
JUDr. Zbyněk Poledna pověřený člen senátu