21 Cdo 194/2017
Datum rozhodnutí: 01.03.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 věta druhá o. s. ř.21 Cdo 194/2017


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Novotným v právní věci žalobce L. H. , proti žalované JIPECAR s.r.o. , se sídlem v Praze 9, Nademlejnská č. 600/1, IČO 294 42 397, zastoupené Mgr. Miloslavem Jančíkem, advokátem se sídlem ve Zlíně, B. Němcové č. 432, o 86.000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 40 C 206/2015, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. června 2016 č.j. 62 Co 140/2016-38, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.): Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22.6.2016 č.j. 62 Co 140/2016-38 podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o.s.ř. zastavil, neboť bylo dovolání vzato zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. března 2017
JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu