21 Cdo 1909/2014
Datum rozhodnutí: 29.05.2014
Dotčené předpisy: § 243f odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 241a odst. 1,6 o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 1909/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Mojmíra Putny a JUDr. Zdeňka Novotného v exekuční věci oprávněné DEKTRADE a.s. se sídlem v Praze 10, Tiskařská č. 10/257, IČO 48589837, zastoupené Mgr. Michalem Vojáčkem, advokátem se sídlem v Praze 2, Americká č. 17, proti povinnému J. P. , zastoupenému Mgr. Tomášem Danielem, advokátem se sídlem v Břeclavi, 17. listopadu č. 48/28, pro 264.121,- Kč, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 15 EXE 85/2011, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. prosince 2013, č. j. 26 Co 299/2012 - 131, takto:

Dovolání se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. prosince 2013, č. j. 26 Co 299/2012 - 131, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (dovolatel zpochybňuje skutková zjištění, která byla pro právní posouzení věci odvolacím soudem rozhodující, a namítá nesprávné hodnocení důkazů odvolacím soudem), a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Námitky dovolatele ohledně údajného převzetí v této exekuci vymáhaného dluhu I. P. představují nepřípustné novoty (§ 241a odst. 6 o. s. ř.), jimiž se dovolací soud nemohl zabývat.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a následující zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. května 2014
JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu