21 Cdo 1905/2014
Datum rozhodnutí: 17.07.2014
Dotčené předpisy: § 241a odst. 2 o. s. ř., § 241a odst. 1 o. s. ř.
21 Cdo 1905/2014U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Ljubomírem Drápalem v právní věci žalobce Ing. R. H. , zastoupeného JUDr. Jaroslavem Trkovským, advokátem se sídlem v Lounech, Mírové náměstí č. 124, proti žalované Hornické nemocnici s poliklinikou spol. s r.o. se sídlem v Bílině, Pražská č. 206/95, IČO 61325422, zastoupené Mgr. Drahomírou Kouteckou, advokátkou se sídlem v Litvínově, náměstí Míru č. 336, o neplatnost výpovědi a náhradu mzdy, vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 24 C 45/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 19. listopadu 2013 č.j. 14 Co 65/2013-175, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá .
II. Žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.388,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Drahomíry Koutecké, advokátky se sídlem v Litvínově, náměstí Míru č. 336.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 19.11.2013 č.j. 14 Co 65/2013-175 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť jednak neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o.s.ř.), jednak v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř., a v dovolacím řízení tedy nelze pro uvedené nedostatky pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. července 2014
JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu