21 Cdo 1870/2015
Datum rozhodnutí: 12.11.2015
Dotčené předpisy: § 243C odst. 3 o. s. ř.21 Cdo 1870/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Ljubomírem Drápalem v právní věci žalobkyně Československé obchodní banky, a.s. se sídlem v Praze 5, Radlická č. 333/150, IČO 00001350, proti žalovaným 1) D. U. , zastoupené JUDr. Petrem Olivou, advokátem se sídlem v Lanškrouně, J. M. Marků č. 92, a 2) P. U. , zastoupenému JUDr. Radomilem Mackem, advokátem se sídlem v Lanškrouně, J. M. Marků č. 92, o určení neúčinnosti darovací smlouvy a dohody o zřízení věcného břemene, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí pod sp. zn. 12 C 118/2010, o dovolání D. U. proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. prosince 2014 č.j. 25 Co 138/2014-336, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání D. U. proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30.12.2014 č. j. 25 Co 138/2014-336 podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o.s.ř. zastavil, neboť bylo dovolání vzato zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 12. listopadu 2015 JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu