21 Cdo 1870/2013
Datum rozhodnutí: 26.09.2013
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 243c odst. 1 písm. věta první) o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 1870/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Jiřího Doležílka ve věci žalobkyně I. H., zastoupené JUDr. Romanem Kudrličkou, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, Husova č. 5, proti žalovanému O. L., zastoupenému JUDr. Františkem Šimákem, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, Tylova č. 4 , o určení, že žalobkyně je dědičkou a účastnicí dědického řízení, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 21 C 47/2012, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 21. února 2013, č. j. 8 Co 2247/2012-86, takto:

I. Dovolání žalovaného se odmítá .
II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.388,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Romana Kudrličky, advokáta se sídlem v Českých Budějovicích, Husova č. 5.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.): Dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 21.2.2013, č. j. 8 Co 2247/2012-86, není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20.1.2004, sp. zn. 30 Cdo 2214/2002, uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 6, ročník 2005, dále rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26.9.1997, sp. zn. 2 Cdon 86/97, publikovaný v časopise Soudní judikatura pod č. 21, ročník 1997; rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30.10.2007, sp. zn. 21 Cdo 2821/2006; rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26.2.2009, sp. zn. 21 Cdo 4795/2007) a není důvod, aby rozhodné právní otázky byly posouzeny jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalovaného podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 26. září 2013

JUDr. Roman Fiala předseda senátu