21 Cdo 1831/2014
Datum rozhodnutí: 17.07.2014
Dotčené předpisy: § 241a odst. 2 o. s. ř.21 Cdo 1831/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Ljubomírem Drápalem v právní věci žalobce E. B. , zastoupeného JUDr. Janou Štěpánkovou, advokátkou se sídlem v Praze 5, Urbanova č. 1242/16, proti žalovanému L. Č. , zastoupenému JUDr. Dagmar Říhovou, advokátkou se sídlem v Příbrami, 28. října č. 184, o neúčinnost kupní smlouvy, vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 14 C 176/2011, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 1. října 2013 č.j. 17 Co 264, 265/2013-536, takto:

Dovolání žalovaného se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 1.10.2013 č.j. 17 Co 264, 265/2013-536 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o.s.ř.), a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat.

Protože tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě odvolacího soudu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. července 2014
JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu