21 Cdo 1831/2013
Datum rozhodnutí: 17.07.2013
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř.
21 Cdo 1831/2013
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobkyně Ing. Bc. M. H. , zastoupené JUDr. Vítem Rybářem, advokátem se sídlem v Ostravě - Mariánských Horách, Tvorkovských č. 223/13, proti žalovanému Plzeňskému Prazdroji, a.s. se sídlem v Plzni, U Prazdroje č. 7, IČO 45357366, zastoupenému JUDr. Natašou Randlovou, advokátkou se sídlem v Praze 4, Hvězdova č. 1716/2b, o 393.594,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Plzeň - město pod sp. zn. 34 C 672/2011, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 6. března 2013 č.j. 12 Co 772/2012-133, takto:

I. Dovolání žalovaného se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 6.3.2013 č.j. 12 Co 772/2012-133 není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20.9.2011 sp. zn. 21 Cdo 4986/2010, uveřejněný pod č. 35 v časopise Soudní judikatura, ročník 2012, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11.10.2012 sp. zn. 21 Cdo 4339/2011 nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28.11.2012 sp. zn. 21 Cdo 18/2012) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalovaného podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 17. července 2013
JUDr. Ljubomír Drápal
předseda senátu