21 Cdo 1831/2004
Datum rozhodnutí: 11.01.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
21 Cdo 1831/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného ve věci výkonu rozhodnutí oprávněných A) Z. N. a B) PaeDr. J. N., zastoupených advokátem, proti povinnému B. H., pro 54.297,- Kč s příslušenstvím prodejem nemovitostí, vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp.zn. 17 E 850/2000, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 14. listopadu 2003, č.j. 12 Co 460/2003-86, takto :I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 14.11.2003, č.j. 12 Co 460/2003-86, potvrdil usnesení Okresního soudu v Sokolově ze dne 30.7.2003, č.j. 17 E 850/2000-81, jímž byl zamítnut návrh povinného na zastavení výkonu rozhodnutí podle ustanovení § 268 odst. 1 písm. g) o.s.ř. (nařízený usnesením Okresního soudu v Sokolově ze dne 25.8.2000, č.j. 17 E 850/2000-10, k uspokojení pohledávky oprávněných ve výši 54.297,- Kč prodejem nemovitostí povinného), a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal povinný dovolání, které podáním ze dne 1.12.2004 (doručeným soudu prvního stupně téhož dne) vzal zpět.

Protože dovolání bylo vzato zcela zpět, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 254 odst. 1, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o.s.ř., neboť povinný s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a oprávněným v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. ledna 2005

JUDr. Mojmír Putna

předseda senátu