21 Cdo 1760/2013
Datum rozhodnutí: 11.07.2013
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 věta první o. s. ř., § 241a odst. 2 o. s. ř., § 241a odst. 1 o. s. ř.21 Cdo 1760/2013
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Mojmírem Putnou v právní věci žalobce K. M., zastoupeného JUDr. Vladimírem Boleslavem, advokátem se sídlem v Praze 5, Nad Konvářkou č. 315/3, proti žalované České poště, s. p . se sídlem v Praze 1, Politických vězňů č. 909/4, IČO 47114983, o odškodnění pracovního úrazu, za účasti České pojišťovny a.s. se sídlem v Praze 1, Spálená č. 75/16, IČO 45272956, jako vedlejšího účastníka na straně žalované, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 7 C 264/2000, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. ledna 2013, č. j. 39 Co 416/2012-251, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 1. 2013, č. j. 39 Co 416/2012-251, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť jednak neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.), jednak v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř., a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 11. července 2013

JUDr. Mojmír Putna
předseda senátu