21 Cdo 1744/2014
Datum rozhodnutí: 18.06.2014
Dotčené předpisy: § 241a odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 1744/2014

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Doležílkem v právní věci žalobce K. J. , zastoupeného Mgr. Rudolfem Axmannem, advokátem se sídlem v Litoměřicích, Mírové náměstí č. 157/30, proti žalovanému SPAR Česká obchodní společnost s. r. o. se sídlem v Praze 10, Nákupní č. 389/1, IČO 27207048, zastoupenému JUDr. Dušanem Ružičem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 8 Libni, Kubišova č. 919/19, o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 14 C 214/2011, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. prosince 2013 č. j. 62 Co 480, 481/2013-121, takto:
I. Dovolání žalovaného se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.): Nejvyšší soud České republiky dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. prosince 2013 č. j. 62 Co 480, 481/2013-121 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (podstatou námitek dovolatele je jeho nesouhlas se skutkovým závěrem odvolacího soudu, že nebylo prokázáno, že žalobce se dopustil porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci, které mu bylo žalovaným vytýkáno v okamžitém zrušení pracovního poměru ze dne 13. 10. 2011, a s hodnocením provedených důkazů, na základě něhož odvolací soud k tomuto skutkovému závěru dospěl), a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. června 2014


JUDr. Jiří Doležílek předseda senátu