21 Cdo 1742/2014
Datum rozhodnutí: 25.06.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 118a o. s. ř.21 Cdo 1742/2014

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Mojmírem Putnou v právní věci žalobce L. M. , zastoupeného Mgr. Kateřinou Ryšavou, advokátkou se sídlem v Praze 4 - Nuslích, Na Pankráci č. 404/30a, proti žalovanému ECO-INVESTMENT, a. s. se sídlem v Praze 1, Jungmannova č. 24, IČO 27385574, zastoupenému Mgr. Markem Vojáčkem, advokátem se sídlem v Praze 1 - Novém Městě, Na Florenci č. 2116/15, o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 23 C 87/2011, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. září 2013, č. j. 23 Co 215/2013-93, takto: I. Dovolání žalovaného se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.): Nejvyšší soud České republiky dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 9. 2013, č. j. 23 Co 215/2013-93, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (žalovaný zpochybňuje skutková zjištění, na nichž odvolací soud založil svůj závěr o neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru ze dne 5. 5. 2011 s odůvodněním, že v řízení nebylo prokázáno naplnění skutku uvedeného v okamžitém zrušení pracovního poměru, a kromě toho namítá jiné vady řízení, které podle jeho názoru měly za následek nesprávné rozhodnutí ve věci a které spatřuje v nesprávném postupu soudu při provádění dokazování, v absenci poučení podle § 118a o. s. ř. a v porušení zásady dvojinstančnosti řízení ); v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 25. června 2014

JUDr. Mojmír Putna předseda senátu