21 Cdo 1732/2013
Datum rozhodnutí: 25.02.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 věta druhá o. s. ř.21 Cdo 1732/2013

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Novotným v právní věci žalobce J. K. , zastoupeného JUDr. Věrou Bognárovou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Oldřichova č. 23, proti žalované ARRIVA PRAHA s.r.o., se sídlem v Praze 10, U Seřadiště č. 9, IČO 267 30 448, zastoupené Mgr. Ing. Zdeňkem Mikulášem, advokátem se sídlem v Praze 1, Purkyňova č. 74/2, o zaplacení 11.734,20 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 16 C 54/2012, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. února 2013 č.j. 23 Co 537/2012-35, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 2.723,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Věry Bognárové, advokátky se sídlem v Praze 2, Oldřichova č. 23.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13.2.2013 č.j. 23 Co 537/2012-35 podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o.s.ř. zastavil, neboť bylo dovolání vzato zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. února 2015 JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu