21 Cdo 1730/2014
Datum rozhodnutí: 18.06.2014
Dotčené předpisy: § 240 odst. 1 o. s. ř.21 Cdo 1730/2014

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Doležílkem v právní věci zástavního věřitele České spořitelny, a. s. se sídlem v Praze 4, Olbrachtova č. 1929/62, IČO 45244782, proti zástavním dlužníkům 1) Š. S. a 2) M. S. , o soudní prodej zástavy, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 12 EXE 50/2010, o dovolání zástavních dlužníků 1) a 2) proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17. října 2013 č. j. 38 Co 388/2012-82, takto: I. Dovolání zástavních dlužníků se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání zástavních dlužníků 1) a 2) proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17. 10. 2013 č. j. 38 Co 388/2012-82 podle ustanovení § 243c odst. 3 věty první a § 218a o. s. ř. jako opožděné odmítl, neboť bylo podáno po uplynutí lhůty uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř. (podání ze dne 27. 2. 2014, v němž zástavní dlužníci projevili nesouhlas s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 17. 10. 2013 č. j. 38 Co 388/2012-82 , které jim bylo doručeno dne 29. 11. 2013, odevzdali provozovateli poštovních služeb k doručení dne 28. 2. 2014).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. června 2014
JUDr. Jiří Doležílek předseda senátu