21 Cdo 173/2014
Datum rozhodnutí: 25.02.2014
Dotčené předpisy: § 243f odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění do 31.12.201321 Cdo 173/2014

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v exekuční věci oprávněné AB 4 B.V., soukromé společnosti s ručením omezeným, se sídlem Strawinskylaan 933 Tower B-9, 1077XX Amsterodam, Nizozemské království, IČ 34186049, zastoupené JUDr. Vladimírem Muzikářem, advokátem se sídlem v Brně, Havlíčkova č. 13, proti povinné V. V. , pro 21.656,24 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 9 EXE 2151/2012, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočky v Jihlavě, ze dne 21. ledna 2013, č. j. 54 Co 1226/2012 - 30, takto:

Dovolání povinné se odmítá .

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočky v Jihlavě, ze dne 21. ledna 2013, č. j. 54 Co 1226/2012 - 30, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (dále jen o. s. ř. ) odmítl, neboť není přípustné, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč; k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží [§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. (k tomu srov. článek II. bod 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony].

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a následující zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. února 2014


JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu