21 Cdo 1726/2014
Datum rozhodnutí: 10.07.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 241a odst. 1 o. s. ř.21 Cdo 1726/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Ljubomírem Drápalem v právní věci žalobce I. H., zastoupeného JUDr. Karlem Stečínským, advokátem se sídlem v Praze 4, Ohradní č. 1352/31, proti žalované N. Š., zastoupené Mgr. Zuzanou Kalivodovou, advokátkou se sídlem v Praze 5, Na Skalce č. 765/17, o neúčinnost kupní smlouvy, vedené u Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn. 8 C 30/2012, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 7. ledna 2014 č. j. 22 Co 404/2013-186, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 7.1.2014 č.j. 22 Co 404/2013-186 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť jednak neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o.s.ř.), jednak v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř.; v dovolacím řízení proto nelze pro uvedené nedostatky pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. července 2014
JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu