21 Cdo 172/2010
Datum rozhodnutí: 23.03.2011
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.
21 Cdo 172/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce R. M. , proti žalované Friall, s.r.o. se sídlem v Táboře, Soběslavská č. 2098, IČO 47217723, zastoupené JUDr. Martinem Kopeckým, CSc., advokátem se sídlem v Praze 1, Revoluční č. 24, o určení neplatnosti zrušení pracovního poměru a o 100.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 7 C 278/2008, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočky v Táboře ze dne 14. července 2009 č.j. 15 Co 400/2009-62, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o.s.ř.):

Krajský soud v Českých Budějovicích - pobočka v Táboře rozsudkem ze dne 14.7.2009 č.j. 15 Co 400/2009-62 potvrdil rozsudek Okresního soudu v Táboře ze dne 6.4.2009 č.j. 7 C 278/2008-40, jímž byla zamítnuta žaloba, kterou se žalobce domáhal určení neplatnosti zrušení pracovního poměru a zaplacení náhrady mzdy ve výši 100.000,- Kč, a jímž bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení, a rozhodl, že žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů odvolacího řízení 40.639,80 Kč k rukám advokáta JUDr. Martina Kopeckého, CSc.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání.

Žalobce, který je fyzickou osobou, nebyl při podání dovolání proti usnesení odvolacího soudu zastoupen advokátem, dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno (a ani tvrzeno), že by žalobce měl právnické vzdělání. Protože žádost žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů byla pravomocně zamítnuta a protože žalobce přes výzvu soudu, která mu byla doručena dne 29.9.2009, neodstranil nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o.s.ř., ačkoliv byl o důsledcích své nečinnosti poučen, Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobce - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a žalované v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. března 2011

JUDr. Ljubomír Drápal, v. r.
předseda senátu