21 Cdo 1718/2013
Datum rozhodnutí: 25.06.2013
Dotčené předpisy: § 241a odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 243c odst. 1 věta první o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 1718/2013
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Novotným v právní věci žalobkyně J. D. , zastoupené JUDr. Alanem Korbelem, advokátem se sídlem v Praze 1, Vodičkova č. 736/17, proti žalované České republice Ministerstvu průmyslu a obchodu se sídlem v Praze 1, Na Františku č. 1039/32, IČO 47609109, zastoupené JUDr. Josefem Pavelkou, advokátem se sídlem v Praze 1, Panská č. 6, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru a o 46.343,50 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 38 C 16/2011, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. ledna 2013 č.j. 62 Co 335/2012-92, takto:

I. Dovolání žalované se odmítá .
II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.300,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Alana Korbela, advokáta se sídlem v Praze 1, Vodičkova č. 736/17.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. 1. 2013 č. j. 62 Co 335/2012-92 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř., a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. června 2013

JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu