21 Cdo 1709/2015
Datum rozhodnutí: 15.07.2015
Dotčené předpisy: § 4 odst. 1 písm. c) předpisu č. 549/1991Sb., § 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb.21 Cdo 1709/2015

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou v právní věci žalobců a) I. Š. , a b) L. , proti žalovaným 1) A. Z. , 2) J. Z. , a 3) Z. K. , o určení vlastnictví k nemovitostem, o žalobě pro zmatečnost podané žalobci proti rozsudku Okresního soudu ve Zlíně ze dne 24. 2. 2010, č. j. 6 C 161/2006-632, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, ze dne 26. 10. 2010, č. j. 60 Co 240/2010-729, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 6 C 161/2006, o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, ze dne 29. října 2014, č. j. 59 Co 415/2014-934, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Žalobci podali dovolání proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, ze dne 29. 10. 2014, č. j. 59 Co 415/2014-934, a současně požádali o osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení a o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.
Podáním dovolání vznikla žalobcům (každému z nich) povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků 2.000,- Kč.
U dovolatelů nejsou splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř., neboť jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva.
Dovolatelé však dosud nezaplatili (žádný z nich) soudní poplatek z dovolání ani poté, co k tomu byli vyzváni usnesením Nejvyššího soudu ze dne 4. 5. 2015, č. j. 21 Cdo 1709/2015-978.
Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, ze dne 29. 10. 2014, č. j. 59 Co 415/2014-934, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 15. července 2015
JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu