21 Cdo 1688/2014
Datum rozhodnutí: 29.05.2014
Dotčené předpisy: § 243f odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř. ve znění do 31.12.201321 Cdo 1688/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Mojmíra Putny a JUDr. Zdeňka Novotného, v exekuční věci oprávněné Agentura Česká inkasní, s.r.o. se sídlem v Praze 4, Chodovská č. 3/228, IČO 28370210, zastoupené JUDr. Robertem Mrázikem, advokátem se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. č. 26, proti povinnému L. N. , pro 300.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u soudní exekutorky JUDr. Ingrid Švecové, Exekutorský úřad Praha 3, pod sp. zn. 091 EX 08277/10, o dovolání A. F., zastoupené Mgr. Zdeňkem Brunclíkem, advokátem se sídlem v Brně, Lidická č. 710/57, proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočky v Jihlavě, ze dne 9. října 2013, č. j. 54 Co 442/2013 - 80, takto:

Dovolání se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání A. F. proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočky v Jihlavě, ze dne 9. října 2013, č. j. 54 Co 442/2013 - 80, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť není přípustné, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, proti němuž je přípustná žaloba pro zmatečnost [§ 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř., ve znění účinném do 31. 12. 2013].

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§) 87 a následující zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. května 2014
JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu