21 Cdo 1684/2014
Datum rozhodnutí: 05.08.2014
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř.21 Cdo 1684/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobce L. K., zastoupeného Mgr. et Bc. Lubošem Klimentem, advokátem se sídlem ve Žďáru nad Sázavou, Nádražní č. 600/21, proti žalované MANN + HUMMEL (CZ) s.r.o. se sídlem v Nové Vsi č. 66, IČO 47901977, zastoupené Mgr. Andreou Krásnou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Římská č. 104/14, o určení, že pracovní poměr trvá, vedené u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 9 C 3/2012, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. září 2013 č.j. 49 Co 352/2012-83, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.
II. Žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.388,-Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Andrey Krásné, advokátky se sídlem v Praze 2, Římská č. 104/14.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27.9.2013 č.j. 49 Co 352/2012-83 není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. například právní názor vyjádřený v rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 11.8.2009 sp.zn. 21 Cdo 2923/2008, který byl uveřejněn pod č.44 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč.2010, v rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 7.4.2010 sp.zn. 21 Cdo 5008/2008, nebo v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 22.8.2013 sp.zn. 21 Cdo 3513/2012) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobce podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 5. srpna 2014 JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu